Начальная страница     Печатать

 LV    RU    EN  

Концертные циклы

Муза Рубацките (фортепиано, Франция)

  

Муза Рубацките

Viva Mozart!

Rīgas klaviermūzikas sezona

Sestdien, 2005.gada 10. decembrī pl.19.00, Melngalvju namā
Svētdien, 2005.gada 11.decembrī pl.18.00, Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”

Mūza Rubackīte (Mūza Rubackytė, klavieres, Lietuva/Francija)

Ir jau zināms, ka antīkās mūzas bija skaitā deviņas. Taču klaviermūzikas Olimpā ir sava Mūza – desmitā, kura dzimusi Lietuvā un debitējusi, būdama septiņgadīga meitene …

Kritiķi apber viņu ar jūsmīgiem epitetiem un ierindo mūsdienu izcilāko Lista mūzikas interpretu vidū (nesen māksliniece ir ierakstījusi firmā LyrinxLista “Klejojumu gadus”).

Viņas repertuārā ir vairāk nekā 30 soloprogrammu un 40 klavierkoncerti …

Viņas skolotāji Maskavas konservatorijā bija slavenie pianisti Bella Davidoviča, Jakovs Fliers un Mihails Voskresenskis…

Viņa vienmēr ir bijusi pirmā – gan Vissavienības konkursā, gan Lista/Bartoka Starptautiskajā konkursā Budapeštā, gan Triptyque Starptautiskajā konkursā Parīzē…

Viņa lepni nes Le Grand Maitre Français goda titulu un ir Lietuvas Goda leģiona ordeņa kavaliere…

Viņas iecienītākās koncertzāles ir Wigmore Hall (Londonā), Beethoven House (Bonnā) un Salle Gaveau (Parīzē), Concertgebouw(Amsterdamā) …

Viņa dzīvo Parīzē un vienlaikus ir gan Lietuvas Nacionālās Mūzikas akadēmijas profesore, gan prestižu starptautisku konkursu žūrijas locekle…

Neraugoties uz ārējo smalkumu, viņa spēlē spēcīgi un vīrišķīgi. Bet viņa ir arī neparasti skaista sieviete, kuras fotogrāfija rotāja starptautiskā klaviermūzikas žurnāla Piano World vāku pēc pērkondārdošajiem panākumiem Concertgebouw koncertzālē (Amsterdamā), bet ASV prese viņu nosauca vienkārši par burvi…

Mūza Rubackīte ir patiesi spoža māksliniece šī vārda visplašākajā nozīmē.

Известно, что античных муз было девять. Но на фортепианном Олимпе есть своя Муза, десятая, которая родилась в Литве и дебютировала еще семилетней девочкой...

Критики осыпают ее восторженными эпитетами и относят к величайшим, ныне живущим, исполнителям музыки Листа (кстати, недавно она записала полностью «Годы странствий» Листа на Lyrinx).

В ее репертуаре более тридцати сольных программ и около сорока концертов с оркестром...

Ее учителями в Московской консерватории были знаменитые пианисты Белла Давидович, Яков Флиер и Михаил Воскресенский...

Она всегда была первой: и на Всесоюзном конкурсе, и на Международном конкурсе имени Листа/Бартока в Будапеште, и на Международном фортепианном конкурсе Triptyqueв Париже...

Она с гордостью носит титул LeGrandMaîtreFrançaisи является кавалером ордена Почетного Легиона Литвы...

Ее излюбленные концертные залы – это Wigmore Hall (Лондон), Beethoven House (Бонн), Salle Gaveau (Париж),Concertgebouw (Амстердам)...

Она живет в Париже, в то же время являясьпрофессором Литовской Национальной Академии музыки и членом жюри престижных международных конкурсов...

Несмотря на хрупкость облика, она играет по-мужски мощно. Но она и необыкновенно красивая женщина, чья фотография после оглушительного дебюта в зале Concertgebouw(Амстердам) украсила обложку международного фортепианного журнала PianoWorld, а в США ее назвали просто – чародейка...

Муза Рубацките – поистине блестящий художник в широком смысле этого слова!

An artist of phenomenal powers who must be counted among the most gifted pianists of our time

“Fanfare” magazine


Концерт состоится:

Дата, время, место

Концерт

Цены билетов

21.01.2006  19:00
Дом Черноголовых

Муза Рубацките (фортепиано, Франция)
В программе: Моцарт, Бетховен, Лист.

Муза Рубацките – поистине блестящий художник в широком смысле этого слова!

 

Прocмoтр истории заказов
Ваша е-почта:

© Hermaņa Brauna fonds & Profero, 2002-2011